De erkende technicus

Erkend technicusEnkel een erkende technicus of een geschoolde vakman met een erkenningsnummer mogen een cv-werken uitvoeren.

Wat is een erkend technicus 

Een “erkend technicus” is een technicus waarvan de kwalificatie inzake "verbrandingscontrole" en "onderhoud van centrale stooktoestellen" erkend is door de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams besluit van 8 december 2006. De erkenning van de technici en de firma’s gebeurt door de Gewesten. In Vlaanderen bekomt de technicus een “TV”-nummer ( vloeibare brandstof ) of een “GV”-nummer ( gasvormige brandstof ) of ook wel het erkenningsnummer genoemd. Dit nummer dient ook ingevuld te worden op het verbrandingsattest.

 • Erkend technicus Vloeibare brandstof: Begint met de letters TV, gevolgd door 5 cijfers ( Bijvoorbeeld: TV12345 )
 • Erkend technicus Gasvormige brandstof: Begint met de letters GV, gevolgd door 5 cijfers ( Bijvoorbeeld: GV12345 )
 • Erkend technicus Verwarmingsaudit: Begint met de letters VA, gevolgd door 5 cijfers  ( Bijvoorbeeld: VA12345).

GI / GII

In Vlaanderen moet de technicus een GI of GII erkenning hebben voor werkzaamheden aan stooktoestellen op gasvormige brandstoffen of L voor werkzaamheden aan stooktoestellen werkend op vloeibare brandstoffen.

Wie mag wat uitvoeren

Erkend technicus Geschoolde vakman
Werkzaamheden gasvormige brandstof
Werkzaamheden vloeibare brandstof
Werkzaamheden vaste brandstof

Erkende technici voor het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen gevoed met vloeibare brandstof

Erkende technici voor het uitvoeren van:

 • keuring voor ingebruikname
 • jaarlijks onderhoud vanaf 20 kW
 • periodieke verwarmingsaudit op toestellen tot en met 100 kW die niet uit
  meerdere ketels bestaan

Technici voor het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen gevoed met gasvormige brandstof

Erkende technici voor het uitvoeren van:

 • keuring voor ingebruikname
 • tweejaarlijks onderhoud vanaf 20 kW
 • periodieke verwarmingsaudit op toestellen tot en met 100 kW die niet uit
  meerdere ketels bestaan

Gratis offerte-aanvraag

Technicus nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte