Verwarmingsketel start niet op

De verwarmingsketel slaat niet aan en weigert dienst te doen? Indien de cv-ketel niet opstart heb je te maken met één van de meest voorkomende problemen. Wat kan kan de oorzaak zijn en wat kan je er aan doen?

Geen toevoer van gas / mazout

Een cv-ketel zal niet aanslaan als er geen toevoer is van aardgas of stookolie. Controleer of er voldoende toevoer van gas is, of de gaskraan niet dicht staat en of er voldoende gasdruk is. Een cv-technicus kan een gasdrukmeting uitvoeren en eventueel de gasdruk verhogen. Indien je met vloeibare brandstof verwarmt, controleer dan of er nog voldoende stookolie in de stookolietank zit.

Verstopte filter

Een verstopte filter door bezinksel in de mazouttank kan zorgen dat de aanvoer van stookolie wordt belemmerd. Indien je nieuwe mazout bestelt hebt, wacht dan een paar uur vooraleer je de cv-ketel terug opstart.

Geen waterdruk

Controleer of er voldoende waterdruk aanwezig is. Je kan de waterdruk aflezen op de manometer van jouw cv-installatie. Meestal ligt de waterdruk tussen 1.5 - 2.0 BAR. Bij onvoldoende druk zal warm water niet circuleren in de buizen van de radiatoren waardoor de radiatoren niet warm worden. Je zal de radiatoren moeten ontluchten en water moeten bijvullen, bovendien zullen de radiatoren ook minder lawaai maken.

Spanning & stroomstoring

Controleer of het stopcontact van de cv-ketel op het elektriciteitsnet is aangesloten en of er spanning op het stopcontact zit. Controleer ook of de zekering in de zekeringkast nog werkt / aanstaat. Controleer of het snoer niet onderbroken is. Zo niet, dan zal de cv-ketel niet opstarten en geen warm water produceren.

Voldoende warm water

Het kan zijn dat er reeds voldoende warm water werd aangemaakt waardoor de cv-ketel niet aanslaat.

Aan- en afvoer lucht

Indien door een verstopping of belemmering de luchtaanvoer of luchtafvoer verstopt zit, zal de ketel niet aanslaan. Een vogelnest bijvoorbeeld kan voor een verstopping zorgen. Controleer alle aan- en afvoeren.

Instellen thermostaat

Indien de aangegeven kamertemperatuur van de thermostaat te laag staat en de kamertemperatuur is bereikt, dat zal de ketel niet aanslaan. Verhoog de kamertemperatuur en wacht af of ketel aanslaat.

Kapotte onderdelen

Indien bovenstaande zaken niet te verhelpen zijn, dan kan het zijn dat de cv-ketel te kampen heeft met een algemene storing, defect of een onderdeel dat stuk is. Gevoelig voor mankementen zijn de warmtewisselaar, condensator, driewegklep, ventilator, gasbrander, expansievat, printplaat enz... Vervang nooit zelf onderdelen maar laat onderdelen en wisselstukken vervangen door een specialist.

Het lukt niet om de cv-ketel te laten werken

Indien bovenstaande tips niet helpen, contacteer dan een technicus in jouw buurt om een nazicht te laten uitvoeren. Je kan hier een vrijblijvende offerte aanvragen.

Gratis offerte-aanvraag

Technicus nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte