Verbrandingsattest CV-ketels

Het verbrandingsattest maakt deel uit van het verplicht onderhoud van verwarmingstoestellen van particulieren en bedrijven. Wanneer je een onderhoud dient te laten uitvoeren hangt af van de soort brandstof.

Verbrandingsattest cv-ketels

Wat omvat het verbrandingsattest

Eerst en vooral dient op het verbrandingsattest een onderscheidt gemaakt te worden tussen een (periodiek) onderhoud of een keuring bij eerste ingebruikname ( nieuw / aanpassing ).

De gegevens van de klant en uitvoerder van de cv-werken dienen ingevuld te worden zoals naam bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mail en ondernemingsnummer. Ook de naam van de technicus en zijn / haar erkenningsnummer ( GV / TV ) moet ingevuld worden.

De gegevens van het toestel & brander zoals merk, type, bouwjaar, fabricatienummer, nominaal vermogen ( kW ), en het debiet ( enkel CV ) moeten genoteerd worden.

Vervolgens dienen de kenmerken van de cv-ketel aangevinkt te worden, men maakt een onderscheidt tussen Centraal ( open, gesloten ), Gasvormige brandstof ( aardgas, propaan... ), Vloeibare brandstof ( stookolie ) en Vaste brandstof ( houtpellet, houtblokken... )

Vervolgens gaat men de "Goede staat van de werking" nagaan. Door middel van visueel nazicht en controle, metingen dient men de eenheid / verbrandingswaarden op te geven. Na een initiële meting en eindmeting duidt men aan of het gecontroleerde onderdeel "ok" of "niet-ok" is.

Controle volgens soort brandstof

 • Keteltemperatuur
 • Merk & type sproeier
 • Debiet sproeier
 • Hoek sproeier
 • Pompdruk
 • Gasdruk (teller, gasblok, tellerbed)
 • Rookindex
 • Zuurstof ( O² )
 • Koolstofdioxide ( CO² )
 • Koolstofmonoxide ( CO )
 • Rookgastemperatuur
 • Temperatuur verbrandingslucht
 • Nettotemperatuur
 • Rookgasrendement
 • Zichtbare oliesporen / condensvorming in rookgaskanaal
 • Hinderlijke en milieuonvriendelijke rook

Veilige staat en werking

Ten slotte gaat men de "Veilige staat en werking" controleren: De druk rookgasafvoerkanaal, verluchting en ventilatie van het stookkanaal, de dichtheid van het rookgasafvoerkanaal en de dichtheid brandertoevoerleiding.

Volgende controle

Ook de datum van de eerstvolgende verbrandingscontrole wordt aangeduid op het formulier.

Eindbeoordeling

Ten slotte geeft de technicus aan wat de staat van het verbrandingstoestel is. Het stooktoestel werkt al dan niet goed / veilig / niet/veilig. Ten slotte geeft de technicus aan wat de gebreken zijn en welke maatregelingen dienen getroffen te worden om de ketel in orde te zetten. Zowel de erkende technicus / geschoolde vakman en de klant handtekenen ten slotte het verbrandingsattest af voor akkoord.

Gratis offerte-aanvraag

Technicus nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte