Onderhoud CV-vloerketel

Een cv-vloerketel onderhoud is een verplicht onderhoud en zorgt voor een veilige verbranding en veilig gebruik van het toestel. Wanneer is een onderhoud verplicht?

Wat is een cv-vloerketel?

Het is een verwarmingsketel op gas of mazout die op de vloer van het stooklokaal wordt geplaatst. Het voordeel is dat dergelijke verwarmingsketels een hoge levensduur hebben. Men noemt dergelijke verwarmingsketels ook wel gasvloerketels of mazoutvloerketels.

Welke vloerketel kan je laten onderhouden

 • Verbeterde vloerketel op gas & mazout (Vr-ketel)
 • Hoogrendement vloerketel op gas & mazout (Hr-ketel)
 • Hoogrendement vloerketel op elektriciteit (Hre-ketel)

Waarom jouw vloerketel laten schoonmaken


Wanneer jouw vloerketel laten onderhouden

Het laten schoonmaken van de vloerketel op gas & stookolie is verplicht in Vlaanderen. Toestellen die brandstof verbranden op basis van vloeibare brandstoffen, dienen jaarlijks onderhouden te worden. Cv-toestellen op gasvormige brandstoffen zoals aardgassen dienen 2-jaarlijks onderhouden te worden.

Soort brandstof Nominaal vermogen Onderhoudsfrequentie Uitgevoerd door
Vloeibaar ( mazout ) >= 20 kW Jaarlijks Erkend technicus vloeibare brandstof
Gasvormig ( aardgas ) >= 20 kW 2-jaarlijks Erkend technicus gasvormige brandstof

Wie mag het onderhoud uitvoeren

Voor het onderhoud van een vloergasketel of mazoutketel mag enkel een erkende technicus de onderhoudswerken uitvoeren. Voor het onderhoud van het schoorsteenkanaal mag een schoorsteenveger ingeschakeld worden maar het onderhoud moet gebeuren voor het algemeen onderhoud. De attesten worden overhandigd aan de cv-technicus.

Wat houd een onderhoud in?

 • Algemeen onderhoud & controle ( visuele controle technische installatie )
 • Nazicht rookgaskanaal
 • Metingen m.b.t. verbrandingdswaarden
 • Controle ketel ( controle op vervuiling )
 • Controle brander
 • Afstellen regelingen en beveiligingen
 • Eindcontrole
 • Instellen thermostaat

Attesten onderhoud vloerketel

Na de reiniging en het onderhoud ontvang je een reinigingsattest en een verbrandingsattest van de cv-monteur. Dergelijke attesten dien je goed te bewaren als bewijs van het onderhoud en voor de verzekeringen, in geval van brand. In geval de verwarmingsketel niet voldoet, wordt de cv-installatie afgekeurd.

Prijs onderhoud vloerketel

De prijs van het cv-onderhoud is afhankelijk van een aantal factoren. Het onderhoud van een gasketel zal goedkoper zijn dan een stookolieketel. De prijs per onderhoud is ook meestal goedkoper indien je een onderhoudscontract afsluit. Bovendien kan de prijs oplopen bij eventuele gebreken en mankementen die opduiken bij een nazicht. Afhankelijk van jouw overeenkomst, zullen al dan geen meerprijzen aangerekend worden in geval van het vervangen van onderdelen en plaatsen van wisselstukken. Wij raden aan om verschillende offertes te vergelijken vooraleer je een onderhoud laat uitvoeren.

BTW facturatie

De Belgische BTW toepassing voor woningen jonger dan 10 jaar wordt 21% BTW aangerekend. Voor woningen ouder dan 10 jaar wordt 6% BTW aangerekend.

CV-laten herstellen

Het onderhoud is verplicht maar het kan ook zijn dat de iemand moet langskomen bij problemen met de vloerketel, denk maar aan:

 • De vloerketel start niet op
 • De vloerketel geef geen warm water
 • Er komt rook uit de vloerketel
 • Er komt water / lekkage uit de vloerketel
 • Er is een elektrisch probleem
 • De vloerketel maakt lawaai
 • ...

Welke merken worden onderhouden

Gratis offerte-aanvraag

Technicus nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte