Meting rendement

Je bespaart geld door een goed werkende cv-ketel. Het rendement moet zo hoog mogelijk liggen. Laat daarom een meting van het rendement uitvoeren.

De verwarmingskosten zijn de laatste jaren alleen maar gestegen. Daarom is de plaatsing van een energievriendelijke verwarmingsinstallatie de beste keuze. Kies daarom voor een cv-ketel met een hoog rendement. Je verlaagt niet alleen de energiefactuur, ook zijn is het beter voor het milieu. Belangrijk is om tijdens het onderhoud van jouw cv-installatie ook steeds het rendement te meten.

Prijs meting cv-installatie

Het meting van het rendement van de ketel gaat hand in hand met een aantal metingen zoals het CO2-gehalte ( Kooldioxidegehalte ), O2-gehalte ( Zuurstofgehalte ) en het CO-gehalte ( Koolmonoxidegehalte ), de isolatie van de rookgasbuizen, ventilatie van het stooklokaal, de regeling en de algemene staat van de ketel. Een optimaal rendement van de ketel zorgt ervoor dat de kosten voor de verwarming optimaal worden teruggewonnen door de verwarmingsinstallatie. De bedoeling is de warmte optimaal wordt gebruikt. Het rendement van de CV-ketel gaat omlaag door bijvoorbeeld algemene vervuiling, een slechte afvoer of verlies van warmte door de afvoerbuizen / schoorsteen. Het rendement kan door het ontbreken van een cv-ketel onderhoud of een slechte installatie dalen tot wel 10%.

Bijvoorbeeld: we hebben gemiddeld €2000 stookkosten per jaar. Als we een rendementsverlies hebben door een slecht werkende ketel van 3% verliezen we tot €60 per jaar.

Om te genieten van een optimaal rendement, kies dan voor een hoogrendementsketel. Deze zet tenminste 90% van de energie om in nuttige warmte. Je kan het rendement van de ketel aflezen in rendementstabellen van jouw fabrikant.

Het rendement wordt uitgedrukt in PCI & PCS-waarden. Het PCI rendement van de verwarmingsketel is gedefinieerd als de verhouding van de energie geleverd door de verwarmingsketel tot de energie die vrijkomt uit de verbranding, zonder daarbij rekening te houden met latente warmte van de condensatie, terwijl het PCS rendement de bijdrage van de condensatie integreert.

Minimaal rendement

Voor cv-installaties op aardgas moet vanaf 2018 het verbrandingsrendement minstens 90% bedragen. Voor een beperkt aandeel installaties, de zogenaamde ‘niet-premix’ toestellen, moet het rendement minstens 88% bedragen. Nog ongeveer 1 op 4 verwarmingsketels op aardgas voldoet niet aan de eisen die vanaf 2018 van kracht worden. Binnen enkele jaren zullen ook heel wat verwarmingsinstallaties op aardgas vervangen moeten worden.

Voor stookolieketels zijn er al sinds 2013 strenge eisen inzake het verbrandingsrendement van uw ketel. Sinds 1/7/2013 moet het verbrandingsrendement van uw stookolie cv-installatie minstens 90% bedragen.

Vervang daarom tijdig jouw oude cv-ketel of laat een rendementsmeting uitvoeren om te kijken of jouw cv-ketel voldoet aan de voorwaarden van vandaag.

Gratis offerte-aanvraag

Technicus nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte