Rookgasmeting

Tijdens het onderhoud van jouw cv-ketel wordt ook een rookgasanalyse of een gasmeting uitgevoerd. Wat houdt deze meting in?

Om de staat van jouw cv-installatie te controleren dient een audit of meting uitgevoerd te worden op centrale stooktoestellen. De meting dient steeds te gebeuren door een erkend technicus en tijdens elk tussentijds periodiek onderhoud van de cv-ketel, wijziging / renovatie / uitbreiding / verplaatsing / vernieuwing van de installatie en voor het in gebruik nemen van een nieuwe cv-installatie.

Afhankelijk van de soort brandstof voet men de meting uit:

  • Centrale stooktoestellen gevoed met vloeibare brandstof ( stookilie / mazout )
  • Centrale stooktoestellen gevoed met gasvormige brandstof ( aardgas )

Metingen CV-ketel

De meting dient te gebeuren bij een normale omgevingstemperatuur, in een afgesloten stookruimte met een geplaatst branderkast. Afhankelijk van de soort brandstof wordt een aantal controlepunten uitgevoerd:

Vloeibare brandstof Gasvormige brandstof Meettoestel
Rookindex X Lekdichte rookindexpomp / filterpapier
O² ( zuurstof ) X X Zuurstofanalysator
CO² ( Koolstofdioxide ) X X Koolstofdioxideanalysator
CO ( Koolstofmonoxide ) X X Koolstofmonoxide-analysator
Rookgastemperatuur X X Thermometer
Schoorsteentrek X X Onderdrukmeter
Omgevingstemperatuur X X Thermometer
Druk in de vuurhaard X X
Oliedruk X Verschildrukmeter
Gasdruk X Verschildrukmeter
Verbrandingsrendement X X

De rookindex van de rookgassen (vloeibare brandstof)

De rookindex wordt bepaald met een genormaliseerde roetpomp (handmodel of elektronisch) door een hoeveelheid rookgassen door een genormaliseerd filterpapier te trekken.

Meting temperatuur verbrandingslucht (omgevingstemperatuur)

Hier wordt een onderscheidt gemaakt tussen open stooktoestellen en gesloten stooktoestellen:

  • Bij stooktoestellen type B (open) wordt de temperatuur van de verbrandingslucht gemeten in de buurt van de centrale stookketel, op een hoogte van circa 1,5 m.
  • Bij stooktoestellen type C (gesloten) wordt de temperatuur van de verbrandingslucht gemeten via het daartoe voorziene meetpunt.

Meting temperatuur van de rookgassen en de schoorsteentrek

Hier gaat men een meting uitvoeren op het CO-gehalte ( koolstofmonoxide ), het CO2-gehalte ( koolstofdioxide ), het O²-gehalte ( zuurstofgehalte ) en de trek van de schoorsteen. De aanvoer van lucht en de afvoer van de rookgassen mogen in geen geval belemmerd worden.

De sonde voor het meten via de daartoe bestemde meetopening in de kernstroom van de rookgassen brengen en vervolgens de meting starten. Het stooktoestel wordt al dan niet in goede staat van werking verklaard op basis van de resultaten van de eindmeetreeks.

Berekening rendement

De technicus is ook in staat om het rendement van de ketel af te lezen op zijn digitaal meettoestel. Wist je dat het rendement van de cv-ketel tot wel 10% kan dalen indien deze niet in optimale staat is? Dankzij de meting van het rendement weet je of jouw verwarmingsketel optimaal werkt.

Meting gasdruk

Er dient voldoende gasdruk / oliedruk aanwezig te zijn op de cv-installatie. Indien er te een te lage gasdruk is dan kan er geen optimale verbranding plaatsvinden. De druk wordt gemeten d.m.v. een verschildrukmeter.

De resultaten

De resultaten van de meting worden afgeprint met een mobiele printer en dien als bewijs bij het verbrandingsattest bijgevoegd worden. Indien de metingen niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden en de voorschriften van de fabrikant, dien de cv-technicus de nodige herstellingen / aanpassingen aan de cv-installatie te laten uitvoeren. Na de uitvoering dienen nieuwe metingen plaats te vinden totdat ze voldoen.

Gratis offerte-aanvraag

Technicus nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte