Renovatie individueel schoorsteenkanaal

Om de goede afvoer van de rookgassen te garanderen is een goed werkende schouw belangrijk. Bij de plaatsing van een nieuwe cv-ketel kan het zijn dat een rookkanaal renovatie of een schoorsteenrenovatie aan de orde is.

Om te voldoen aan de verbrandingswaarden volgens de Ecodesign-richtlijn, kan het zijn dat bestaande individuele en gemeenschappelijke rookkanalen niet meer voldoen.

Oude schoorstenen zijn meestal gemetste constructies, aan de buitenzijde afgewerkt als gemetste schouw afgewerkt met een dekplaat. Doordat ze meestal gebruikt werden om rookgassen van oude verbrandingstoestellen af te voeren beschikken ze over een vrij grote opening waardoor ze vandaag niet meer voldoen als rookgasafvoerkanaal voor moderne cv-ketels.

Afhankelijk van het type gebruikte brandstof ( gas / vloeibaar, vast ), of er al dan niet een bestaand rookkanaal beschikbaar is, de maximum beschikbare diameter voor de schouwdoorvoer... zal men voor een schoorsteenkanaalsysteem kiezen. 

Tip: Bij gebruik van een gesloten condenserende cv-ketel is er geen schouw nodig voor de afvoer van rookgassen. De afvoer gebeurt met behulp van een ventilator via een afvoerbuis. Verse lucht wordt aangevoerd via een ander kanaal.

Voordeel schoorsteenrenovatie

 • Minder gevaar voor CO-vergiftiging
 • Betere trek & afvoer gassen
 • Beter rendement cv-ketel
 • Minder kans op schouwbrand
 • Geen gevaar voor voetgangers in geval van afbrokkelen schouw
 • Geen gevaar meer voor asbest bij asbesthoudende kanalen
 • Minder kans op betonrot
 • Minder kans op condensatie
 • Jouw cv-installatie voldoet aan de verbrandingswaarden volgens Ecodesign-richtlijnen

Bestaande schoorsteen hergebruiken

Is er een bestaand schoorsteenkanaal aanwezig, dan kan men deze hergebruiken. Afhankelijk van de staat van de schouw en rookgaskanaal zal men een schouwdiagnose uitvoeren of de huidige constructie nog voldoet.

Of het nodig is om jouw bestaande schoorsteenkanaal en schoorsteen te herstellen, vraag je het best aan een schoorsteenveger. Aan de hand van een schoorsteeninspectie en met behulp van een video-camera onderzoek gaat men de huidige staat van de installatie na. Te weinig afvoer / trek, loszittende voegen, condensatievorming, afbrokkelende steenresten, bladeren, vogelnesten... zijn redenen genoeg om eerst de bestaande schoorsteen te kuisen / renoveren. Pas dan kan men overgaan tot het plaatsen van een nieuw schoorsteenkanaal.

Indien geen gebreken gevonden worden, kan een schoorsteenreiniging volstaan. Na de renovatie en reiniging kan men 100% bepalen welke max. diameter geplaatst kan worden.

Bestaande schoorsteen "tuberen"

Bij het hergebruik van een bestaande schoorsteen / schouwrenovatie gaan men werken volgens "tubering". Hierbij wordt een nieuwe enkelwandige of dubbelwandige inox-flexibel in de oude schoorsteen geplaatst, zonder veel breek- en kapwerk. Bij een tubering brengt men in een bestaand kanaal een volledig onafhankelijke buis in, die volledig instaat voor de afvoer van en de dichtheid voor de verbrandingsgassen. Dit vanaf de aansluiting op de verbrander tot aan de uitstootopening van de schouw. Het doel van deze techniek is het verbeteren van de eigenschappen van een schouw. Het laat toe in een verouderde woning de ideale schoorsteen te plaatsen zonder de identiteit van de woning te schenden.

Er is geen schouw aanwezig: plaatsing vochtbestendige schoorsteen

Indien geen bestaande schouw aanwezig is of de kosten om een bestaande schouw te saneren te duur is, dan zit er niks anders op om de schouw af te breken. Dan kan men een nieuwe schoorsteenconstructie optrekken in een enkelwandig RVS rookkanaal of een dubbelwandig RVS rookkanaal. Het concentrisch RVS rookkanaal bestaat dan weer uit een binnenbuis voor de afvoer van verbrandingsgassen en een buitenbuis voor de aanvoer van verse lucht.Ook in geval dat er binnen niet veel plaats is om een rookkanaal te plaatsen, kan je opteren om deze langs de buitengevel te laten plaatsen.

Het type schoorsteenkanaal kan verschillen naargelang de gebruikte brandstof:

 • Enkelwandig rookkanaal: kanaal geschikt voor verwarmingsketels en ventilatiekanalen zoals aardgas, mazout & propaan ( vloeibaar )
 • Dubbelwandig rookkanaal: kanaal geschikt voor kachels en haarden zoals hout & pellets ( vast )

Schakel een vakman in

Afhankelijk van de configuratie van jouw huidige cv-installatie kiest men de beste oplossing om jouw schouw + rookkanaal te renoveren. Vraag raad aan een erkend installateur met kennis van zaken.

Gratis offerte-aanvraag

Technicus nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte