Renovatie collectief rookkanaal

Op 26 september 2018 verstrengen de Ecodesign-richtlijnen m.b.t. de verbrandingswaarden. Ook bestaande cv-installaties, aangesloten op een collectief rookafvoerkanaal moeten hieraan voldoen. Zowel de cv-ketel vervangen en bestaande rookkanalen vernieuwen / renoveren zijn dan nodig.

Nieuwe condenserende ketel vs oude schoorsteenkanelen

Oude gemeenschappelijke rookkanalen in bijvoorbeeld appartementsgebouwen en hun bijhorende cv-installaties voldoen meestal niet aan de Ecodesign-richtlijn. Meestal voldoen oude rookgasafvoerkanalen niet om rookgassen van nieuwe condenserende cv-ketels af te voeren. Daarom is een renovatie of vernieuwing van de installatie voor de afvoer van collectieve afvoergassen aan de orde alsook de vervanging van oude cv-ketels door milieuvriendelijke toestellen.

Welke soorten gemeenschappelijke systemen bestaan er:

 • Aparte verwarmingsunits met individuele rookgasafvoer in een collectieve schoorsteenschacht
  Elke verwarmingsunit heeft een individueel rookgasafvoerpijp dat samenkomen in een collectief rookgasafvoerkanaal.
 • Aparte verwarmingsunits in een gesloten CLV-systeem (  gecombineerde luchttoevoer en verbrandingsafvoer )
  Bij een gesloten CLV-systeem komt de aangezogen buitenlucht niet meer in aanraking met de bouwkundige schoorsteenschacht. Het systeem heeft een ingebouwd aanzuigkanaal. Het voordeel is de zuivere aanzuiglucht. Het nadeel is de kostprijs. CLV-systemen worden normaal gebruikt bij nieuwbouwprojecten.
 • Aparte verwarmingsunits met een CLV-systeem in overdruk
  CLV-systemen met overdruk zijn courant bij hoogbouw. Ze hebben als voordeel dat de vereiste diameter beperkt mag zijn dankzij de overdruk die het rookgas beter afvoert. Nadeel is dat zo een systeem om speciaal gekeurde en aangepaste ketels vraagt.

Europese Ecodesign-richtlijnen

Volgens de Europese Ecodesign-richtlijn dienen cv-ketel die na 26 september 2015 verkocht worden een minimaal rendement van 86% halen. Je kan ervan uitgaan dat bijna enkel condensatieketels aan deze richtlijn kunnen voldoen. Toch voorziet men een uitzondering op de vervanging van atmosferische cv-ketels ( traditionele verwarmingsketels ) aangesloten op een collectieve schoorsteen. Ze mogen wel nog verkocht worden maar moeten een minimum rendement hebben van 75%. Ze mogen enkel geplaatst worden waar het technisch niet mogelijk is om een condenserende ketel te plaatsen en niet in strijd is met de installatienorm NBN D 51-003.

Op 26 september 2018 verstrengen de Ecodesign-richtlijnen. Vanaf dan moet de NOx uitstoot van nieuwe cv-ketels die vanaf dan op de markt komen verder verlagen. Hierdoor zullen er wellicht geen of weinig B1 ketels op de markt beschikbaar zijn die voldoen aan de strengere eisen. Deze B1 cv-ketels worden nog regelmatig in appartementen gebruikt met gemeenschappelijke schouwen of shuntschouwen. Win tijdig informatie in bij jouw cv-installateur wat je moet doen om aan de richtlijnen te voldoen.

Wat is mogelijk

 • De plaatsing van een nieuw collectief rookgasafvoersysteem in het gebouw
 • De renovatie van een collectief afvoersysteem aan de buitenzijde van het gebouw
 • Bestaande schoorsteen gebruiken en kiezen voor het collectief tuberen

Renovatie / vernieuwen cv-installatie ( cv-ketel + afvoer ) 

Vraag raad aan een vakman, gespecialiseerd in het renoveren van collectieve rookkanalen wat de beste oplossing is voor jouw appartement of collectief rookgasafvoerkanaal. Om bepaalde normen te behalen in de toekomst m.b.t. tot de verbrandingswaarden wordt aangeraden om oude schoorsteenkanalen te vernieuwen / renoveren en oude cv-ketels te laten vervangen door condensatieketels. Er bestaan een aantal mogelijkheden / opstellingen. Elke oplossing heeft zijn prijskaartje. Er bestaan tussenoplossingen maar op termijn zal je het meer kosten dan een totaalrenovatie. Hou ook rekening met het feit dat je met een collectief systeem meestal te maken hebt met huurders wat het kostenplaatje iets ingewikkelder maakt.

Gratis offerte-aanvraag

Technicus nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte